Tengvall, M., Kaarakka, T., Ali-Löytty, S. S. and Nokelainen, P. (2017) “Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa”, FMSERA Journal, 1(1), pp. 76-87. Available at: https://journal.fi/fmsera/article/view/60942 (Accessed: 4December2020).