[1]
M. Tengvall, T. Kaarakka, S. S. Ali-Löytty, and P. Nokelainen, “Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa”, FMSERA, vol. 1, no. 1, pp. 76-87, Oct. 2017.