[1]
H. Heiskanen, L. Eronen, P. Eskelinen, and P. Väisänen, “ Eri tiedonalapainotteiset tehtävätyypit luokanopettajaopiskelijoiden omaehtoisessa matematiikan opiskelussa ”, FMSERA, vol. 4, no. 1, pp. 16–30, Feb. 2021.