FMSERA Journal https://journal.fi/fmsera <p>FMSERA Journal is a double-blind, peer-reviewed journal of the&nbsp;<a href="http://www.protsv.fi/mlseura">Finnish Mathematics and Science Education Research Association</a>, FMSERA. The manuscripts are reviewed by at least two independent reviewers who are PhD level reseachers or other experts in the field. Members of the editorial team of the annual journal do not participate in the review process. The peer-review is conducted in line with the quality and ethical criteria imposed by the academic community and according to the recommendations of the Federation of Finnish Learned Societies.&nbsp;</p> Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y. / The Finnish Mathematics and Science Education Research Association (FMSERA) en-US FMSERA Journal 2490-158X Etäyhteistyötä yliopiston ja alakoulun välillä fysiikan luokanopettajakoulutuksessa https://journal.fi/fmsera/article/view/111193 <p class="MLAbstract"><span lang="FI">Koronapandemian aikana luokanopettajaksi opiskelevien kontaktit oppilaisiin ja kouluihin heikkenivät merkittävästi. Helsingin yliopistossa fysiikan didaktiikan kurssilla haasteeseen vastattiin etäyhteyksin toteutetussa yhteistyössä lahtelaisen Möysän alakoulun kanssa. Luokanopettajaopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat liikeilmiöiden aihepiiristä opetusvideoita, jotka sisälsivät kokeellisuutta ja tehtäviä 5-luokkalaisille. Koululaiset katsoivat videot, antoivat niistä palautetta ja tekivät annetut pohdinta- tai tutkimustehtävät luokanopettajaopiskelijoiden arvioitaviksi. Luokanopettajaopiskelijoille tehdyn palautekyselyn (n=57) perusteella oppilaitosyhteistyön mahdollistama kontakti oppilaisiin ja heidän opettajaansa oli motivoivaa ja tervetullutta piristystä pandemia-ajan opettajankoulutukseen. Erityisen hyödyllistä yhteistyö oli fysiikan osaamisen arvioinnin opiskelussa. Myös monia hankaluuksia raportoitiin, ja tulokset osoittavatkin ettei videovälitteisellä fysiikan opetuksella kuitenkaan voi korvata oppilaiden kohtaamista kasvotusten. Artikkelissa pohditaan oppilaitosyhteistyötä ja etäopetusta fysiikan didaktiikassa ja opettajankoulutuksessa.</span></p> Antti Laherto Paula Pekkala Jussi Laherto Copyright (c) 2022 FMSERA Journal 2023-01-02 2023-01-02 5 2 13 13 Opiskelun tukeminen ja arviointi etäopetusjärjestelyin Algoritmimatematiikkaa 1 -opintojaksolla https://journal.fi/fmsera/article/view/110541 <p class="MLAbstract"><span lang="FI">Maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia siirsi korkeakouluopetuksen äkillisesti verkkoon vuonna 2020. Opettajien oli tehtävä nopeasti päätöksiä periaatteista, joiden pohjalta etäopetus ja arviointi järjestetään. Tässä artikkelissa kuvataan Tampereen yliopiston Algoritmimatematiikka 1 -opintojakson opetusta ja arviointia (pienryhmätoiminta, harjoitukset ja etätentti) pandemian aikana. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka opiskelijat kokivat etätentin reiluuden ja mahdollisuuden näyttää osaamistaan etätentissä sekä edistikö pienryhmätoiminta ja etäharjoitukset oppimista. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisilla keinoilla oppimisen ja reiluuden kokemusta voitaisiin jatkossa etäopetuksessa parantaa. Lopputuloksina saatiin konkreettisia kehitysideoita ja -kohteita.</span></p> Ville Koljonen Ronja Friman Terhi Kaarakka Copyright (c) 2022 FMSERA Journal 2023-01-02 2023-01-02 5 2 25 25