[1]
Simunaniemi, A.-M., Hentilä, H.-L. ja Kupila, A. 2023. Moniselitteinen monipaikkaisuus ja kestävän kehityksen haasteet maaseudulla. Focus Localis. 51, 1 (maalis 2023).