(1)
Heikkilä, R.; Lammintakanen, J.; Laulainen, S.; Noro, A. Asiakaslähtöisyyden toteutuminen asiakas- ja palveluohjauksen eri vaiheissa. FL 2022, 50.