(1)
Kallio, T. J.; Jansson, L. J. Näkökulmia organisaatiosuunnitteluun covid-19-pandemian jälkeisellä paikkariippumattoman työn aikakaudella. FL 2023, 51.