(1)
Kallio, T. J.; Jansson, L. J. Näkökulmia Organisaatiosuunnitteluun Covid-19-Pandemian jälkeisellä Paikkariippumattoman työn Aikakaudella. FL 2023, 51.