(1)
Kivinen, P.; Ollila, S. Johtajien tyƶnohjauksen Uudet Muodot Digiaikakaudella. FL 2023, 51.