(1)
Simunaniemi, A.-M.; Hentilä, H.-L.; Kupila, A. Moniselitteinen monipaikkaisuus ja kestävän kehityksen haasteet maaseudulla. FL 2023, 51.