(1)
Manu, S.; Lähteenmäki-Smith, K.; Rannanpää, S. Paikkariippumattoman työn Yhteydet Maaseudun Tietotalouden kehittämisen Edellytyksiin. FL 2023, 51.