(1)
Manu, S.; Lähteenmäki-Smith, K.; Rannanpää, S. Paikkariippumattoman työn yhteydet maaseudun tietotalouden kehittämisen edellytyksiin. FL 2023, 51.