(1)
Saari, E.; Levonius, V.; Weiste, E.; Laitinen, J. Kokeilujen käynnistymisen jäljillä: Ongelmapuhetta vai kestäviä ratkaisuja eettiseen kuormitukseen vanhushoivan resurssiniukoissa työolosuhteissa?. FL 2023, 51.