(1)
Leinonen, J. Monitoimijainen yhteistyö hyvinvoinnin edistämisen yhdyspinnoilla. FL 2023, 51.