(1)
Martin, M.; Lindh, J. Vammaissosiaalityƶn oikeudellinen osaaminen hyvinvointialueilla. FL 2023, 51.