Lehtinen, S., Laine, M., Tuominen, A., Myllyoja, J., Peltomaa, J., & Wessberg, N. (2022). Kohti moniäänisempää tulevaisuustyötä: Asukaslähtöiset skenaariot työvälineenä kaupunkien strategiaprosesseissa. Focus Localis, 49(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/113407