Heikkilä, R., Lammintakanen, J., Laulainen, S., & Noro, A. (2022). Asiakaslähtöisyyden toteutuminen asiakas- ja palveluohjauksen eri vaiheissa. Focus Localis, 50(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/115341