Simunaniemi, A.-M., Hentilä, H.-L., & Kupila, A. (2023). Moniselitteinen monipaikkaisuus ja kestävän kehityksen haasteet maaseudulla. Focus Localis, 51(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122054