Manu, S., Lähteenmäki-Smith, K., & Rannanpää, S. (2023). Paikkariippumattoman työn yhteydet maaseudun tietotalouden kehittämisen edellytyksiin. Focus Localis, 51(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122061