Saari, E., Levonius, V., Weiste, E., & Laitinen, J. (2023). Kokeilujen käynnistymisen jäljillä: Ongelmapuhetta vai kestäviä ratkaisuja eettiseen kuormitukseen vanhushoivan resurssiniukoissa työolosuhteissa?. Focus Localis, 51(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/125639