Leinonen, J. (2023). Monitoimijainen yhteistyö hyvinvoinnin edistämisen yhdyspinnoilla. Focus Localis, 51(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/125874