Simunaniemi, Anna-Mari, Helka-Liisa Hentilä, ja Anna Kupila. 2023. ”Moniselitteinen monipaikkaisuus ja kestävän kehityksen haasteet maaseudulla”. Focus Localis 51 (1). https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122054.