Lehtinen, S., Laine, M., Tuominen, A., Myllyoja, J., Peltomaa, J. ja Wessberg, N. (2022) ”Kohti moniäänisempää tulevaisuustyötä: Asukaslähtöiset skenaariot työvälineenä kaupunkien strategiaprosesseissa”, Focus Localis, 49(4). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/113407 (Viitattu: 17toukokuuta2022).