Ikonen, A.-K. (2022) ”Sillanrakentajien aika - pormestarit operatiivisina, poliittisina ja verkostojen johtajina”, Focus Localis, 49(4). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/113409 (Viitattu: 23heinäkuuta2024).