Heikkilä, R., Lammintakanen, J., Laulainen, S. ja Noro, A. (2022) ”Asiakaslähtöisyyden toteutuminen asiakas- ja palveluohjauksen eri vaiheissa”, Focus Localis, 50(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/115341 (Viitattu: 24toukokuuta2024).