Kallio, T. J. ja Jansson, L. J. (2023) ”Näkökulmia organisaatiosuunnitteluun covid-19-pandemian jälkeisellä paikkariippumattoman työn aikakaudella”, Focus Localis, 51(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/116190 (Viitattu: 22kesäkuuta2024).