Pesonen, A., Larivaara, M. ja Hannukkala, M. (2022) ”Hyvän mielen koulu – Mielenterveyden edistäminen ja mielenterveystaidot varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ”, Focus Localis, 50(3). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/117114 (Viitattu: 31tammikuuta2023).