Koivula, R., Hakamäki, P., Lounamaa, A., Nieminen, V., Rautiainen, A., Saarelainen, T., Salenius, M. ja Tuulari, S. (2022) ”Kunta hyvinvoinnin edistäjänä : Hyvinvoinnin moniulotteisuus lainsäädännössä ja kunta-asiakirjoissa”, Focus Localis, 50(3). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/119632 (Viitattu: 31tammikuuta2023).