Houhala, K., Kuoppakangas, P., Stenvall, J. ja Salminen, V. (2022) ”Palvelulupauksen täydentäminen asiakaslupauksella: Arvolupausten lähestyminen ja arviointi omakuvasta?”, Focus Localis, 50(3). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/119904 (Viitattu: 31tammikuuta2023).