Väätäinen, H. ja Vakkala, H. (2023) ”Sosiaalinen pääoma ja vuorovaikutus kunnissa virtuaalisen johtamisen kontekstissa”, Focus Localis, 51(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/120256 (Viitattu: 23kesäkuuta2024).