Kurvinen, E. (2023) ”Etätyön valvonta: Sallittujen ja kiellettyjen keinojen rajamaastossa”, Focus Localis, 51(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/120802 (Viitattu: 5kesäkuuta2023).