Kivinen, P. ja Ollila, S. (2023) ”Johtajien työnohjauksen uudet muodot digiaikakaudella”, Focus Localis, 51(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/120865 (Viitattu: 5kesäkuuta2023).