Katajamäki, H. ja Kantola, J. (2023) ”Videovälitteisten etätapaamisten uudistamat vuorovaikutuksen normit joustavuuden näkökulmasta”, Focus Localis, 51(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/120923 (Viitattu: 6kesäkuuta2023).