Karjalainen, M. (2023) ”Työmatka sängystä 40 cm: Paikka, tila ja työn hämärtyvät rajat etätyössä”, Focus Localis, 51(3). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/120951 (Viitattu: 5maaliskuuta2024).