Simunaniemi, A.-M., Hentilä, H.-L. ja Kupila, A. (2023) ”Moniselitteinen monipaikkaisuus ja kestävän kehityksen haasteet maaseudulla”, Focus Localis, 51(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122054 (Viitattu: 24kesäkuuta2024).