Manu, S., Lähteenmäki-Smith, K. ja Rannanpää, S. (2023) ”Paikkariippumattoman työn yhteydet maaseudun tietotalouden kehittämisen edellytyksiin”, Focus Localis, 51(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122061 (Viitattu: 6kesäkuuta2023).