Peiponen, J., Tiilikainen, E. ja Kinni, R.-L. (2023) ”Pyörivää kehää ja pallottelua : Tuen tarpeisiin vastaamisen haasteet ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksessa”, Focus Localis, 51(2). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122968 (Viitattu: 24toukokuuta2024).