Saari, E., Levonius, V., Weiste, E. ja Laitinen, J. (2023) ”Kokeilujen käynnistymisen jäljillä: Ongelmapuhetta vai kestäviä ratkaisuja eettiseen kuormitukseen vanhushoivan resurssiniukoissa työolosuhteissa?”, Focus Localis, 51(3). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/125639 (Viitattu: 22heinäkuuta2024).