Leinonen, J. (2023) ”Monitoimijainen yhteistyö hyvinvoinnin edistämisen yhdyspinnoilla”, Focus Localis, 51(2). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/125874 (Viitattu: 18huhtikuuta2024).