Salminen, A. (2023) ”Näkökulma korruptioon: hyvä veli -verkostot ja niiden torjunta”, Focus Localis, 51(3). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/131966 (Viitattu: 5maaliskuuta2024).