Karhunen, M. (2023) ”Pallo on kunnilla”, Focus Localis, 51(3). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/136142 (Viitattu: 23helmikuuta2024).