Simunaniemi, Anna-Mari, Helka-Liisa Hentilä, ja Anna Kupila. ”Moniselitteinen monipaikkaisuus ja kestävän kehityksen haasteet maaseudulla”. Focus Localis 51, no. 1 (maaliskuuta 7, 2023). Viitattu huhtikuuta 16, 2024. https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122054.