Simunaniemi, Anna-Mari, Helka-Liisa Hentilä, ja Anna Kupila. ”Moniselitteinen Monipaikkaisuus Ja kestävän Kehityksen Haasteet Maaseudulla”. Focus Localis 51, no. 1 (maaliskuuta 7, 2023). Viitattu kesäkuuta 6, 2023. https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122054.