1.
Lehtinen S, Laine M, Tuominen A, Myllyoja J, Peltomaa J, Wessberg N. Kohti moniäänisempää tulevaisuustyötä: Asukaslähtöiset skenaariot työvälineenä kaupunkien strategiaprosesseissa. FL [Internet]. 5. tammikuuta 2022 [viitattu 19. kesäkuuta 2024];49(4). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/113407