1.
Heikkilä R, Lammintakanen J, Laulainen S, Noro A. Asiakaslähtöisyyden toteutuminen asiakas- ja palveluohjauksen eri vaiheissa. FL [Internet]. 23. maaliskuuta 2022 [viitattu 24. toukokuuta 2024];50(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/115341