1.
Kallio TJ, Jansson LJ. Näkökulmia organisaatiosuunnitteluun covid-19-pandemian jälkeisellä paikkariippumattoman työn aikakaudella. FL [Internet]. 7. maaliskuuta 2023 [viitattu 24. kesäkuuta 2024];51(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/116190