1.
Simunaniemi A-M, Hentilä H-L, Kupila A. Moniselitteinen monipaikkaisuus ja kestävän kehityksen haasteet maaseudulla. FL [Internet]. 7. maaliskuuta 2023 [viitattu 18. toukokuuta 2024];51(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122054