1.
Manu S, Lähteenmäki-Smith K, Rannanpää S. Paikkariippumattoman työn yhteydet maaseudun tietotalouden kehittämisen edellytyksiin. FL [Internet]. 7. maaliskuuta 2023 [viitattu 6. kesäkuuta 2023];51(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122061