1.
Saari E, Levonius V, Weiste E, Laitinen J. Kokeilujen käynnistymisen jäljillä: Ongelmapuhetta vai kestäviä ratkaisuja eettiseen kuormitukseen vanhushoivan resurssiniukoissa työolosuhteissa?. FL [Internet]. 3. lokakuuta 2023 [viitattu 5. maaliskuuta 2024];51(3). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/125639