1.
Muukkonen M, Malin K. Tuulivoimarakentaminen projektina. FL [Internet]. 11. maaliskuuta 2024 [viitattu 24. toukokuuta 2024];52(1). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/136166