(1)
Saarinen, S. Hedlund, Cecilia – Larsson, Lars-Gunnar: Ii dušše Duoddaris! Lärobok I Nordsamiska. FUF 2012, 2012, 228–229.