(1)
Kokkonen, P. Valentina Filippova 1957–2012. FUF 2012, 2012, 273–274.