(1)
Salminen, E.-J. Margarita Ivanova 1945–2020. FUF 2020, 2020, 216–218.